Jak spakować bagaż dodatkowy?

Wykupując bagaż dodatkowy wydaje się nam, że już zapakujemy wszystko co potrzebujemy. Jednak czasem może okazać się inaczej…

Bagaż dodatkowy jest bagażem rejestrowanym. Oddawany jest on przed wylotem podczas odprawy biletowo-bagażowej lub nadany w specjalnym punkcie zrzutów bagażu. Następnie jest przekazywany do luku bagażowego samolotu. Po przylocie na miejsce zostaje przekazywany na taśmę z której zostaje odebrany przez właściciela. Ma nadaną specjalną etykietę z miejscem przeznaczenia, co powinno zapobiegać ewentualnym pomyłkom oraz pomóc w identyfikacji właściciela. Bagaż przypisany jest do biletu. Od momentu zdania bagażu obsłudze lotniska i przywieszeniu etykiety odpowiedzialność za bagaż leży po stronie linii lotniczych. Właściciel bagażu otrzymuje również etykietę, która najczęściej jest przyklejona do karty pokładowej. Stanowi to podstawę identyfikacji bagażu oraz stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji w przypadku uszkodzenia lub zagubienia.

Jednak zanim dojdzie do całego procesu przewozowego należy wziąć kilka rzeczy pod uwagę, aby zmieścić się w limitach bagażowych, nie spakować rzeczy zakazanych lub nie możliwych do przewiezienia w tego typu bagażu.

 1. Kupując bilet sprawdź czy bagaż dodatkowy jest wliczony w cenę biletu
 2. Jeśli nie wykup bagaż dodatkowy
 3. Sprawdź jakie są dopuszczalne wagi oraz wymiary bagażu dodatkowego
 4. Sprawdź czego nie wolno przewozić w bagażu dodatkowym
 5. Przed wyjazdem sprawdź czy Twój bagaż mieści się w limitach- dodatkowe kilogramy będą traktowane jako nadbagaż, a to wiąże się ze sporymi kosztami dodatkowymi
 6. Przybądź na lotnisko odpowiednio wcześnie, aby odnaleźć swoją bramkę, odprawić bagaż i zdać go
 7. Nie można dzielić bagażu pomiędzy osoby lecące razem, tzn. jeśli wykupiono 2 bagaże po 20 kg, nie może jedna osoba zabrać 10 a druga 30. Każdy bagaż liczony jest osobno
 8. Bagażu nie można wykupić dla dzieci do lat 3
158 cm maksymalny wymiar bagażu dodatkowego dla większości linii lotniczych; obliczany jest na podstawie sumy 3 krawędzi bagażu
20-32 kg to przedział wagowy dla tanich i rejsowych linii lotniczych
1-4 sztuk to zazwyczaj dozwolona liczba sztuk możliwych bagaży dodatkowych

Nie zabierzesz ze sobą…

 • Substancji chemicznych i toksycznych z uwzględnieniem trutek na myszy i szczury
 • Materiałów wybuchowych oraz substancji łatwopalnych
 • Alkoholu powyżej 70%
 • Sztucznych ogni
 • Żrących chemikaliów
 • Farb oraz rozpuszczalników
 • Turystycznych butli gazowych
 • Pistolety z gazem łzawiącym

Jeśli chcesz przewieźć rzeczy o nietypowych, ponadgabarytowych wymiarach, np. narty, rower, deska surfingowa, snowboard, instrumenty muzyczne, musisz wziąć to pod uwagę zdecydowanie wcześniej. Zgłosić to do linii lotniczych najpóźniej do 48h przed wylotem, bądź zaznaczyć już przy zakupie biletu.

Co z bagażem po przybyciu?

Kiedy już samolot wyląduje należy kierować się do bramek na wyście. Tam zostaną dopełnione formalności dotyczące przybycia oraz odbędą się ewentualne kontrole. Następnie przejść do hali odbiorów. Na miejscu znajdują się tablice informujące na temat bagażu.
Czas oczekiwania na bagaż to średnio 45 minut.

Jeśli Twój lot zawiera przesiadkę to w przypadku regularnych linii lotniczych Twój bagaż jest automatycznie przetransportowany do kolejnego samolotu i zostaje odebrany na lotnisku docelowym. Jeśli lot odbywa się kolejnego dnia, należy odebrać bagaż i ponownie go nadać.

Wyjątek stanowią loty do Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy uczestnik podróży musi odebrać bagaż, przejść kontrolę i nadać bagaż ponownie.

Co jeśli mój bagaż zaginie lub zostanie uszkodzony?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, od momentu nadania bagażu i naklejenia etykiety odpowiedzialność za bagaż przejmują linie lotnicze. W związku z tym jeśli zdarzy się utrata bagażu, bądź jego uszkodzenie, fakt ten należy zgłosić bezpośrednio po przylocie na lotnisko w punkcie obsługi odpowiednich linii lotniczych.

Kilka ważnych informacji dotyczących zaginionego lub zniszczonego bagażu:

 • Jeśli od momentu zgubienia bagażu upłynęło kilka lub więcej dni, należy skontaktować się bezpośrednio z biurem rzeczy znalezionych na lotnisku docelowym, bądź w miejscu zamieszkania.
 • zgłoszenie można przesłać do 7 dni, a w przypadku całkowitej utraty bagażu - do 2 lat. Liczy się data stempla pocztowego,
 • maksymalna kwota odszkodowania za utratę lub uszkodzenie bagażu wynosi 1000 SDR (specjalne prawa ciągnienia - międzynarodowa waluta bezgotówkowa), która to kwota odpowiada około 1100 EUR,
 • Przy zgłaszaniu zagubienia bagażu będą Ci potrzebne takie dane jak: imię i nazwisko, adresu stałego zamieszkania, numer telefonu, adres mailowego, a także daty i miejsca zagubienia danej rzeczy, numeru lotu oraz dokładnego opisu zagubionego przedmiotu. Na podstawie Twoich danych sporządzony zostanie protokół szkody.
 • Jeśli po okresie ustalonym przez linie (ok. 21 dni) bagaż nie zostanie odnaleziony, przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za jego utratę.
 • linie lotnicze często zastrzegają, że kwoty rekompensaty mogą być mniejsze niż powyższa, jeśli bagaż był źle zapakowany lub jeśli zawierał przedmioty niedozwolone na pokładzie, zastrzegają sobie także prawo do braku ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów o dużej wartości, jeśli nie zostały odpowiednio zgłoszone,

W związku z powyższym najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zagubienia bagażu przez linie lotnicze jest wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Ona na pewno zapewni nam rekompensatę w związku ze zginięciem lub zniszczeniem bagażu.

Mimo różnych sytuacji mamy nadzieję, że Wasze podróże przebiegną bezproblemowo! Tego Wam życzymy! J